Polityka Prywatności

Wszystko, co musisz wiedzieć w temacie ochrony danych na moim serwisie.

 

Na stronie internetowej https://permanent-make-up.pl/ mogą być udostępnione odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Firma Paulina Olga Hyla, 280 Malkin Drive CM17 9HQ Harlow Essex (określana w dalszej części polityki jako ‘Administrator strony’) nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

Dane o charakterze nieosobowym
Administrator strony jest zobowiązany do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy http://www.pmupaulinahyla.pl wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).

Dane osobowe
Administrator strony zbiera dane osobowe na potrzeby prawidłowego świadczenia zakupionych usług. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

Ochrona danych osobowych
Administrator strony stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

Poprawność gromadzonych danych
Administrator strony informuje osoby, których dane dotyczą o prawie do wglądu do danych, w tym do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, możemy przechowywać zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwisy firmy Salus.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami firmy Paulina Olga Hyla. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych .
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach należących do Salus nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies mogą być usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?
Cookies to niewielkie ‘porcje’ informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies:
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Rejestracji, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, może utrudnić korzystanie z witryn Administratora strony, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia przenośne:

Odnośniki do innych stron
Serwisy należące do Salus zawierają odnośniki do innych stron WWW. Salus nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Administratora strony.

Statystyki Google Analytics
Ruch na stronach serwisu może być monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.